Informacije

 

U smislu odredbe čl.13. Zakon o javnim nabavkama (Narodne novine br. 90/11), odgovorna osoba naručitelja – Općine Šestanovac,

IZJAVLJUJEM

da nema postojećih gospodarskih subjekata koji obavljaju upravljačke poslove ili sam vlasnik poslovnog udruženja, dioničari ili druga prava na osnovu kojih su sudjelovali u upravljanju ili kapitalu, gospodarski subjekti imaju više od 0,5%.
Odgovarajuće su posjetili, a ne postoje gospodarski subjekti koji nisu složili u ugovoru o javnoj nabavi u smislu čl.13.st.3. Zakon o javnoj nabavi.

Ova izjava objavit će se na internetskoj stranici Općine Šestanovac.

Općinski načelnik
Martin Merčep

2023.

„Klub žena liječenih na dojci „Omiš“ Omiš u mjesecu brige o zdravlju dojki i Dana ružičaste vrpce podsjeća žene da trebaju i mogu utjecati na zdravlje svojih dojki i to da obrate pozornost na:

– važnost onih životnih navika koje mogu utjecati na zdravlje dojki te tako u budućnosti smanjiti rizik oboljenja,

– ulogu preventivnih pregleda i samopregleda u ranom otkrivanju u borbi protiv raka dojke.

Dan Ružičaste vrpce ove godine obilježit će se 07. listopada. Tog dana Klub organizira šetnju kroz grad od parkinga kraj Konzuma do kampa „Galeb“ s polaskom u 9,00 sati.

Molimo građanke i građane da nas podrže i da nam se pridruže.

 

Uprava i članice Kluba žena liječenih na dojci „Omiš“ Omiš.“

Poziv za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za posao VODITELJ programa Zaželi

Javni poziv oglas javni radovi 2024

01.06.2023 POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA OPĆINA ŠESTANOVAC  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Poziv na dostavu ponuda za uređenje parkirališta i izgradnja polivalentnog vanjskog platoa za multifunkcionalnu nadstrešnicu

Udruga Srma pravno savjetovanje

03.12.2023. (ZA JAVO SAVJETOVANJE) Izmjene i dopune Odluke Šestanovac samo mijenjani članci 11-2023

04.09.2023. – Odluka o isplati pomoći roditeljima za nabavu školskog pribora i radnih bilježnica

KMBT_215_01221

 Javni poziv vrtić 2023

Zaključak konačni pp 2023

INFORAMCIJA O JAVNOJ RASPRAVI IPP
Poziv na dostavu ponuda za izradu pristupne ceste za trafostanicu “GZ ŠESTANOVAC 6”

2022.

07.09.2022. – Odluka o isplati pomoći roditeljima za nabavu školskog pribora i radnih bilježnica

06.09.2022. – Poziv na dostavu ponude za izvođenje zemljanih radova za  prometnice „OS-2“ i „OS-3“

05.09.2022. – PLAN NABAVE IZMJENE IDOPUNE-2022_ (002)

17.08.2022. – Javni poziv za organiziranje rada dječjeg vrtića u Šestanovcu

02.06.2022. – Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac

25.02.2022. – Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara za 2022. godinu

10.02.2022. – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2021. godini

14.01.2022. – Plan nabave za 2022. godinu

 

2021.

31.12.2021.
Plan prijema u JUO za 2022.
Rebalans posebni dio 2021 prijedlog
Proračun posebni do 2022 prijedlog
Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Šestanovac

15.12.2021.- Provedbeni Program Općine Šestanovac 2022-2025 22.12.2021.
15.12.2021.- Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS (Upute v 1.0)_ 22.12.2021.
15.12.2021.- Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS (Upute v 1.0)_ 20.12.2021.

13.08.2021.- JAVNI POZIV za organiziranje rada dječjeg vrtića na području Općine Šestanovac

21.07.2021. – JAVNI NATJEČAJ prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina

27.05.2021. – Konačni rezultati izbora na Načelniku i Općinskom vijeću Općine Šestanovac

17.05.2021.- Rezultati za općinskog Načelnika Općine Šestanovac

17.05.2021.- Rezultati za Općinsko vijeće Općine Šestanovac

04.05.2021 – Poziv za prikupljanje pismenih ponuda za izvođenje zemljanih radova

27.04.2021. – Plan prijema na poslove referent za komunalnu Infrastrukturu-komunalni referent u jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Šestanovac

26.04.2021. – Izvršenje proračuna za 2020. godinu

30.03.2021. – Otvaranje Hrvatske poštanske banke u Grabovcu

26.03.2021. – JAVNI NATJEČAJ prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina

18.03.2021. – JAVNI NATJEČAJ prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina- dio čest.zem. 1617/1 .ko Katuni

11.03.2021. – JAVNI NATJEČAJ prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina- čest.zem.1569 / 2 .ko Katuni
11.03.2021. – JAVNI NATJEČAJ prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina- čest.zem.4779 / 2 k.Žeževica i k.č.zgr 751 ko Žeževica

08.03.2021. – Poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi održavanja nerazvrstanih cesta na području Opčine Šestanovac

08.02.2021. – Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja

21.01.2021. – Izvješće o dokaznom zakonu o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

15.01.2021. – Poziv na dostavu ponuda zanatske radove oko mrtvačnice u Žeževici

11.01.2021. – Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za sanaciju narazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac

 

2020.

31.12.2020. – Odluka o donaciji stradalima od potresa na Banovini

02.12.2020.
Poziv za dostavu ponuda – sanacija stabala
Pravna i poslovna sposobnost
Troškovnik – procijenjena vrijednost
Izjava ponuditelja – sjeća stabala

Raspored prijevoza Čagalj Toursa od 07.09.2020.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za dodijelu objekta u vlasništvu općine Šestanovac u zakup(najam)

SDŽ-preporuke o suzbijanju nastanka i širenje virusa COVID-2019

Preporuke za zaštitu od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS -CoV-2
Plakati s informacijama za zaštitu od bolesti COVID-19 uzročnika virusa SARS-CoV-2
Priprema-pranje ruku – HRV
Priprema-pranje ruku – ENG
Plakat za javno prostore HRV / ENG

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja

Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac u 2020. godini

Izvješće o dokazu Zakon o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Poziv za dostavu ponude za radove na sanaciji nerazvrstanih prometa na području Općine Šestanovac

Poziv na dostavu ponude za zanatske radove na mrtvačnici Žeževica-Orje, 2020.

Troškovnik zanatskih radova za trgovačku djelatnost Žeževica-Orje, 2020.

Izjava-mrtvačnica Žeževica Orje-2020

Precizni popis imovine Općine Šestanovac

 

2019.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za nadogradnju objekta u vlasništvu općine Šestanovac u najam

Program održavanja infrastrukture za 2020. godinu

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Natječaj za direktora poslovnog inkubatora

Zapisnik sa 13. Sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac – 1. dio
Zapisnik sa 13. Sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac – 2. dio

2019/07/30. – OBAVIJEST – javni uvid Prijedloga o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na području Općine Šestanovac

2019/07/30. – Program raspoređivanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske za općinu šestanovac

Obavijest za prijam pripadnika Jedinice prometne mladeži

Poziv na radionicu LAG-a ADRION. Tema: Kako do sredstava za muške poljoprivrednike?

Javni poziv za isporuku ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac

Poziv za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac

Prikupna ponuda Pozivi za održavanje javnih rasjeta na području Općine Šestanovac za 2019.godinu

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 25.01.2019. GODINE

Ostvarenje proračuna na prihodnoj strani 2018. godine

Ostvarenje proračuna po proračunskim kategorijama 2018. godine

Zapisnik sa 10. Sjednice Općinskog Vijeća održane 30.11.2018. GODINE

 

2018.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. Godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik sa 9. Sjednice Općinskog Vijeća održane 28.09.2018

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Šestanovac za 2019. godinu

Zapisnik sa 8. Sjednice Općinskog Vijeća održane 24.08.2018

Zapisnik sa 7. Sjednice Općinskog Vijeća održane 07.06.2018

Odluka o isplati pomoći roditeljima za nabavku školskog pribora i radnih bilježnica

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine

ZakonskeObaveze – informativni letak – Općina Šestanovac

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Šestanovac

OBAVIJEST – javni uvid Prijedloga o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Šestanovac

Poziv na dostavu ponuda za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Šestanovac

Reciklažno dvorište, jednostavna nabava-objašnjenje

Poziv za dostavu ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac

Izvještaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika Općine Šestanovac za razdoblje: 1. sijecanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Ostvarenje proračuna na prihodovnoj strani – Općina Šestanovac
Ostvarenje proračuna na proračunskim kategorijama – Općina Šestanovac

Peta tematska sjednica

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za dodijelu objekata u vlasništvu općine Šestanovac u zakup(najam)

Poziv na  4. Sjedniću Općinskog Vijeća

Javni natječaj za direktora TZ Općine Šestanovac

Pravilnik o radu Općine Šestanovac

 

2017.

Održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac za 2018 – Izjava

Održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac za 2018 – Ponudbeni list

Poziv za dostavljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac za 2018. godinu/a>

PRIKUPLJANJE PONUDA POZIVOM za održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac za 2018.godinu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Šestanovac za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Plana javne nabave za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Šestanovac za 2018. godinu

Odluka o usvajanju socijalnog programa Općine Šestanovac za 2018. godinu

Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Šestanovac

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi i zaštiti prirodne baštine Općine Šestanovac za 2018. godinu

Program javnih potreba u predškolskom ofgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju općine Šestanovac za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Šestanovac u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Opći dio proračuna 2018. – prijedlog

Proračun 2018. – posebni dio proračuna

Rebalans proračuna, studeni 2017.

Poziv za testiranje

Javni poziv za prijavu kandidata za zaposlenje u javnim radovima u PROGRAMU AKTIVACIJA NEZAPOSELNIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA

Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac održane 28. Srpnja 2017. godine

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac održane dana 08.06.2017. godine

Odluka o plaćanju okončane situacije“KATIĆ –CAT“obrt za prijevoz i građevinarstvo

Odluka o plaćanju 4. situacije“KATIĆ –CAT“obrt za prijevoz i građevinarstvo

Odluka o plaćanju treće privremene situacije“KATIĆ –CAT“obrt za prijevoz i građevinarstvo

Odluka o odobrenju isplate naknade troškova izborne promidžbe

Odluka o izboru članova stručnog tima za utvrđivanja stete od elementarne nepogode

Odluka o davanju Potvrde po zahtjevu Vicka Čikeš

Odluka o zahtjevu Zajednice Udruga za zaštitu obiteljskog gospodarstva Općine Lovreć, Cista, Zadvarje, Šestanovac za izmjenu prostornog plana

Odluka o izboru članova Povjerenstva za elementarne nepogode

Odluka o odobrenju isplate naknade za članove biračkih odbora za 1. krug izbora za izbor Općinskog Načelnika i članova predstavničkog tijela

Odluka o davanju Potvrde po zahtjevu Dobrile Bolković iz Rovinja

Javna rasprava o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i nacrta Strateškog razvojnog plana Općine Šestanovac za raddoblje 2015.-2020. godine

Objavljen natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac- DRUGI DIO

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Šestanovac

Rezultati izbora za Načelnika Općine Šestanovac

Poziv za uključivanje javnosti u određivanje sadržaja strateške studije procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac za razdoblje 2015.-2020.g.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Šestanovac

Poziv na dostavu ponuda za građevinsko-zanatske radove na mrtvačnici Žeževica-Orje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti –održavanje javne rasvjete temeljem ugovora

Odluka u svezi zahtjeva Andre Kalajžića, Kranjčevićeva 39, Split radi izdavanja potvrde

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih članova s liste grupa birača za 2017.godinu)

Odluka o ponišenju odluke Općinskog vijeća o raskidu ugovora o kupoprodaji nekretnina u gospodarskoj zoni “Šestanovac-zapad”sa tvrtkom “ROMPER”d.o.or

Odluka o korištenju mrtvačnice u Žeževici

Odluka u svezi otpisa komunalne naknade Mesnoj industriji ŠAKIĆ

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna za 2017

Odluka o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području općine Šestanovac za 2017.

Odluka o proglašenju nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac, te uvrštenje u registar nerazvrstanih cesta Općine Šestanovac

Odluka o verifikaciji zapisnika sa 25. sjednice općinskog vijeća

Odluka o verifikaciji zapisnika sa 26. sjednice općinskog vijeća

Odluka o verifikaciji zapisnika sa 26. sjednice općinskog vijeća-11

Odluka o plaćanju privremene situacije „Katić Cat“

Odluka o plaćanju privremene situacije „Katić Cat“- obrt za građevinarstvo

Odluka o plaćanju računa broj .1/P1/1 Mi S zajedničkog elektoinnstalaterskog obrta

odobrenju plaćanja okončane situacije broj 1/2017,rn broj:2-posl 2-1 UGO”SAN”Zadvarje

Odluka o dopuni Odluke Općinskog vijeća KLASA:021-01/15-01/10 URBROJ:2155/03-16-01-01 od 18.03.2016 god.

POZIV NA 27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA dana 31.ožujka 2017 godine (petak) u 19,00 sati u prostorijama općine Šestanovac

POZIV NA 27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA dana 31.ožujka 2017 godine (petak) u 19,00 sati u prostorijama općine Šestanovac

Odluka o prijedlogu zaključka u svezi informacije Agencije za poljoprivredno zemljište na planiranom raspisivanju javnog poziva za podizanje trajnih nasada na čest.zem.5509/2 k.o. Katuni.e

ZAKLJUČAK U svezi informacije o poduzetim radnjama Općine Šestanovac u predmetu St-141/2014 Krajina Poljoprivredna zadruga u stečaju pred Ministarstvom državne imovine

Odluku u svezi izvješća Mateje Burazin u predmetu stečajnog dužnika „Krajina poljoprivredna zadruga „u stečaju“ Šestanovac

Odluku o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

Odluku o davanju načelne suglasnosti tvrtki „AKUO ENERGY MED“d.o.o u svezi izgradnje Fotonaponske elektrane Šestanovac

Odluku o davanju načelne suglasnosti tvrtki „ENERGY FIELD“d.o.o u svezi izgradnje Fotonaponske elektrane Šestanovac

Odluku o usvajanju izvješća načelnika za period VI-XII/2016

Odluka o usvajanju izvješća načelnika za period srpanj-prosinac/2016c

Odluka o usvajanju zaključka Grad Omiš i ostali

Odluku o reguliranja međusobnih odnosa između Općine Šestanovac i WPD EUROPE GMBH VE KATUNI

Odluka o reguliranja međusobnih odnosa Između Općine Šestanovac I WPD EUROPE GMBH VE KATUNI-dopuna prijedloga

Zapisnik sa 26. Sjednice OV od 24.02.2017.

Zapisnik sa 26. Sjednice OV od 24.02.2017. – 1

Zapisnik sa 27. Sjednice OV od 24.02.2017.

Zapisnik sa 27. Sjednice OV od 31.03.2017.

Poziv na dostavu ponuda za građevinsko-zanatske radove na mrtvačnici Katuni -Prpuša

Poziv na osposobljavanje za vatrogasca

Financijski izvještaji liste grupe birača-nositelj Josip Maslov

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu

Odluka u svezi zahtjeva Nediljka Družića za stambeno zbrinjavanje

Odluka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „GRAĐENJE SPLIT“d.o.o

Odluka u svezi isplate Matei Burazin

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna općine Šestanovac za 2016.

Odluka u svezi plate tvrtki Micro Projekt d.o.o.

Odluka u svezi izmjene Odluke općinskog vijeća Općine Šestanovac KLASA:021-01/16-02/17 urbroj:21545/03-16-01-11 Od 02.12.2016 godine

Odluka u svezi odgovora „ Rubića“na ponuđenu otkupnu cijenu Općine Šestanovac za kupnju čestice zem.4/2 k.o. Katuni

Odluka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „Katić Cat“ d.o.o

Odluka u svezi Programa potpore Poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području općine Šestanovac (2017-2020 godine)

Odluka o izboru ponuđača Obrt „TROGRLIĆ“ za obavljanje knjigovodstvenih usluga

Zapisnik sa nastavka 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 02.12.2016. godine

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 30.12.2016. godine

Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac14.02.2017. –

Poziv za dostavljanje ponuda za redovito održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac predviđeno Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prikupljanje ponuda pozivom za održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac za 2017.godinu

Podmjera 6.3
Osnovne informacije o podmjeri 6.3
Raspored održavanja radionica za podmjeru 6.3

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Obavijest o povećanju osnovice službenika i namještenika

Rebalans (II) plan razvojnih promjena 2016. godine

Rebalans – posebni dio proračuna 2016

Opći dio proračuna 2016 – rebalans

Plan javne nabave za 2017. godinu

Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Obrazac za lokaciju i količinu azbesta

 

2016.

30.12.2016. – Analiza sustava ZIS–a i plan za 2017. godinu
30.12.2016. – Operativni program mjera za 2016. i 2017. godinu/a>
30.12.2016. – Operativni program
30.12.2016. – Smjernice za razvoj sustava ZIS-a za razdoblje 2016.-2019.
30.12.2016. – Kopija Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2015. godini Općina Šestanovac

23.12.2016. – Odluka o verifikaciji Zapisnika sa 23. skednice OV od 02.12.2016.
23.12.2016. – Zapisnik sa 24. Sjednice OV od 25.11.2016. (prvi dio)
23.12.2016. – Zapisnik sa 24. Sjednice OV od 25.11.2016. (drugi dio)
23.12.2016. – Operativni program
23.12.2016. – Odluka o produljenju roka primjene„Programa ukupnog razvoja-Strategije razvoja općine Šestanovac”
23.12.2016. – Odluka o analizi sustava zaštite i spašavanja za organizaciju sustava zaštite okoliša
23.12.2016. – Odluka o etažiranju TANG-a
23.12.2016. – Odluka o Etičnoj banci
23.12.2016. – Odluka o članu povjerenstva – Katica Juričić
23.12.2016. – Odluka o plaćanju akontacije situacija Akropolis
23.12.2016. – Odluka o plaćanju računa Elos
23.12.2016. – Odluka o plaćanju računa Madunić Bus
23.12.2016. – Odluka o plaćanju računa – Micro Projekt
23.12.2016. – Odluka o podjeli imovine između Općina
23.12.2016. – Odluka o smjernicama za oraganizaciju sustava zaštite okoliša
23.12.2016. – Odluka SRP Općine Šestanovac – OV
23.12.2016. – Odluka – cesta Mandušića ulica
23.12.2016. – Odluka – cesta Vlasača – Orje
28.11.2016. – Prijedlog strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac u periodu 2015.-2020. god.
28.11.2016. – Javni poziv za društvene djelatnosti Općine Šestanova u 2017. godini
28.11.2016. – Akcijski plan energetske učinkovitosti Općine Šestanovac
25.11.2016. – Zapisnik sa 23. sjednice OV

18.11.2016. – Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
18.11.2016. – Program javnih potreba u kulturi i zaštite prirodne baštine Općine Šestanovac za 2017. godinu
18.11.2016. – Program javnih potreba u športu Općine Šestanovac u 2017. godini
18.11.2016. – Program mjera obvezatne preventive dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Šestanovac u 2017. godini
18.11.2016. – Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
18.11.2016. – Rebalans 2016. – posebni dio proračuna
18.11.2016. – Opći dio proračuna za 2016. – rebalans – prihodi
18.11.2016. – Opći dio proračuna za 2017. – prihodi – prijedlog
18.11.2016. – Prijedlog proračuna za 2017. – posebni dio proračuna

14.11.2016. – Zapisnik sa 22. Sjednice Općinskog Vijeća
14.11.2016. – Odluka o verifikaciji zapisnika sa 22.sjednice općinskog vijeća
.1411.2016. – Odluka o davanju Potvrde po zahtjevu Mije Babaje,Grabovac Centar 75
14.11.2016. – Odluka o zahtjevu Družić Nediljka za rješenje stambenog pitanja
14.11.2016. – Odluka o imenovanju člana komisije za štete
14.11.2016. – Odluka u svezi imenovanja kulturno-sportskog vijeća Općine Šestanovac
14.11.2016. – Odluka o isplati transfera “Peovici” d.o.o
14.11.2016. – Odluka o izmjeni Odluke KLASA:021-01/10-01/55 URBROJ:2155/03-10-01 od 07.09.2010 o isplati pomoći obitelji Dubravke Ivandić
14.11.2016. – Odluka u svezi zahtjeva za priključivanje na Sekundarnu vodovodnu mrežu na Području općine Šestanovac
14.11.2016. – Odluka o raskidu Ugovora sa dječjim vrtićem “Vrtuljak” u Zadvarju
14.11.2016. – Odluka u svezi dopisa Grada Omiša I obračuna naknade za vođenje obročnog otkupa stanova u nekadašnjem državnom vlasništvu
14.11.2016. – Odluka o odobrenju sufinanciranja angažiranja asistenta mlt.Ivanu Višiću Polazniku dječjeg vrtića “Vrtuljak”-10-satni program
14.11.2016. – Odluka u svezi obračuna vodne naknade na području Općine Šestanovac

04.11.2016. – Poziv na imenovanje radnih skupina za izradu strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac Za razdoblje 2015, do 2020. godine

06.10.2016. – Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac

20.09.2016. – Poziv na dostavu ponuda za građevinsko-zanatske radove na mrtvačnici Žeževica-Orje

24.08.2016. – Poziv na dostavu ponuda za građevinsko-sanacijske radove na zidovima lađe stare crkve BDM u Katunima

10.08.2016. – Registar Ugovora o javnoj nabavi za prvu polovicu 2016. godine-mala nabava

22.07.2016. – Odluka o sklapanju ugovora o zastupanju sa odvjetničkim uredom Josip – Saša Banić

22.07.2016. – Odluka o sufinanciranju rada Dječjeg vrtića Šestanovac
22.07.2016. – Odluka o prijedlogu za zaključenje izvansudske nagodbe između Općine Šestanovac i Holdinga „Splićanka“ Split
22.07.2016. – Odluka o verifikaciji zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
22.07.2016. – Odluka o davanju Potvrde po zahtjevu Slavka Dundića ,Grabovac,Vukići 3
22.07.2016. – Zapisnik sa 20. Sjednice Općinskog Vijeća

13.07.2016. – Nezavisna lista Josipa Maslova – Obavijest o donacijama za period 01.01.2016.-30.06.2016.

01.07.2016. – Odluka 20. Sjednice OV – Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice
01.07.2016. – Odluka 20. Sjednice OV – Ugovor o zastupanju Katja Jajaš
01.07.2016. – Odluka 20. Sjednice OV – dječji vrtić, sufinanaciranje ispravljeno od Načelnika
01.07.2016. – Odluka 19. Sjednice OV – raskid ugovora sa dječjim vrtićem
01.07.2016. – Odluka 19. Sjednice OV o visini sufinanciranja roditelja
01.07.2016. – Odluka 19. Sjednice OV o zaključivanju sporazuma za sufinanciranje dječjeg vrtića
01.07.2016. – Odluka 19. Sjednice OV o visini naknade roditeljima za dječji vrtić
01.07.2016. – Odluka 19. Sjednice OV o plaćanju računa Mateji Burazin
01.07.2016. – Odluka 19. Sjednice OV o izboru najpovoljnije ponude za dječji vrtić

28.06.2016. – Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog Vijeća

08.06.2016. – Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog Vijeća

25.05.2016. – Javni poziv za organiziranje rada dječjeg vrtića na području Općine Šestanovac

09.05.2016. Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac
09.05.2016. Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac

05.05.2016. Odluke Općinskog Vijeća od 29.04.2016.
Odluka o davanju imena dječjem vrtiću u Općini Šestanovac
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Šestanovac za 2015.god
Odluka o odgodi građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
Odluka o plaćanju privremene situacije broj:11/1/2016 Buljan Kamen d.o.o
Odluka o izdavanju rješenja o legalizaciji izvedenog stanja Bolčić Branimiru
Odluka o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Šestanovac za 2015. godinu
Odluka o zahtjevu Željka Popovića za odgodu građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
Odluka u svezi plaćanja računa tvrtki Fotius d.o.o.
Odluka u svezi dopisa Splićanka Obuća d.o.o
Odluka o verifikaciji zapisnika sa 17.sjednice vijeća

09.03.2016. PR-prijava potrebe za radnikom administrativni referent 2016.

03.03.2016. Obavijest kandidatima za zapošljavanje – provjera znanja

22.02.2016. Registar Ugovora o javnoj nabavi 2015
22.02.2016. Registar Ugovora o javnoj nabavi 2015 – mala nabava
22.02.2016. Registar Ugovora o javnoj nabavi 2015 – ostali Ugovori
22.02.2016. Spisak donacija u 2015. godini

19.02.2016. Godišnji financijski izvještaj liste grupe birača

15.02.2016. Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

02.02.2016. Funkcioniranje Općine Šestanovac

29.01.2016. Plan prijema u službu za 2016. godinu
29.01.2016. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu JUO-a Općine Šestanovac

26.01.2016. Prijedlog za reguliranje odnosa između potpisnika Sporazuma SG-SDŽ 9/95 – prijedlog za sastanak

21.01.2016. Plan prijema u službu za 2016. godinu

 

2015.

Poziv za dostavu ponuda za opremanje dječjeg vrtića u Šestanovcu.

06.10.2015. Vodooposkrbni sustav općine Šestanovac

21.09.2015. Prijavnica za javni poziv za društvene djelatnosti Općine Šestanovac za 2016. godinu

29.08.2015. Odluka Općinskog vijeća od 28.08.2015.

16.07.2015. Poziv na dostavu ponuda za građevinsko-sanacijske radove na apsidi stare crkve BDM u Katunima II. Faza

13.07.2015. Nezavisna lista Josip Maslov-polugodišnje izvješće 2015

06.06.2015. Odluka Općinskog Vijeća od 05.06.2015.

13.04.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Strateškog razvojnog programa 2015 -2020.

02.04.2015. Poziv na razgovor kandidatima u postupku izbora za osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima administrativni referent

25.03.2015. Plan javne nabave za 2014. godinu

11.04.2015. Natječaj za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

28.03.2015. Zapisnik s 11. sjednice Općinskog Vijeća

07.03.2015. Odluka Općinskog Vijeća od 06.03.2015.

04.03.2015. Odluka o usvajanju Plana javne nabave za 2015. godinu

03.03.2015. Bilješke uz financijske izvještaje 2014.
03.03.2015. Obrazac IZJS – SESTANOVAC 31.12.14.
03.03.2015. Tablice uz obvezne biljeske -SESTANOVAC 31.12.2014.
03.03.2015. Izvještaj jedinice lokalne samouprave o vlasničkim udjelima / neto imovini 2014.
03.03.2015. Izvještaji proračuna za 2014.

26.02.2015. Godišnje financijsko izvješće vijelnika
26.02.2015. Registar ugovora javne nabave 2014.

 

2014.

04.09.2014. poziv za dostavu ponuda

16.07.2014. Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja – Josip Maslov

16.07.2014. Obavijest o primljenim donacijama – Josip Maslov i Josip Ribičić

10.07.2014. Poziv na dostavu ponuda za proučavanje radova na sanaciji kolnika nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac

19.5.2014. Odluka o socijalnoj skrbi

2014/2/6. Tablica za sklopljene Ugovore

 

2013.

2013/3/8. Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

18.02.2013. Plan javnih nabavki Općine Šestanovac za 2013. godinu