Jedinstveni Upravni Odjel

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog Odjela:
Asija Šošić dip.iur

Katica Juričić administrativni – referent

Josip Maslov – komunalni odjel

Email: info@opcina-sestanovac.hr (s naznakom ‘za Jedinstveni Upravni Odjel’)

Tel./Fax: 021 721 006