Fotogalerija

ETAPA 1. – PODRUČJE NASELJA GORIČAJ

 

ETAPA 2. – PODRUČJE NASELJA GRABOVAC

 

ETAPA 3. PODRČJE NASELJA ŽEŽEVICA

 

ETAPA 4. PODRUČJE NASELJA KATUNI

 

ETAPA 5. – PODRUČJE NASELJA KRESEVO

 

ETAPA 6. PODRUČJE NASELJA ŠESTANOVAC