Građevine i uređaji javne namjene

Fontana Šestanovac
fontana

 

– Igrališta i sportski centri

— Igralište Grabovac
Igralište Grabovac
Izvadak Grabovac, igralište i stara škola

— Igralište Grabovac Goričaj
Igralište Goričaj
Izvadak igralište Goričaj

— Igralište Kreševo Polje
Igralište Kreševo Polje
Izvadak Kreševo Polje – igralište

— Igralište Marušići-Lesandrići
Igralište Marušići
Izvadak igralište Marušići

— Igralište Merčepi
Igralište Merčepi i izvadak lokacije
Izvadak Merčepi igralište

— Igralište Vukušići
Igralište Gornji Vukušići
Izvadak Gornji Vukušići igralište

— Sportski centar Katuni Brdo
Sportski centri i igrališta na području Općine Šestanovac
Sportski centar Katuni Brdo – izvadak

 

– Javni zahod Općine Šestanovac
Javni zahod Šestanovac
e-izvadak javni wc

 

– Javni zdenci

— Javni zdenac Ćevo – Grabovac Goričaj
izvadak Ćevo
javni zdenac Ćevo

— Javni zdenac Grabovac Centar
izvadak Grabovac-Centar
javni zdenac Grabovac

— Javni zdenac Kreševo Brdo – Lokva
izvadak Kreševo Brdo-Lokva
javni Zdenac Kreševo Brdo

— Javni zdenac Prpuša
izvadak Prpuša
– jjavni zdenac Prpuša

— Javni zdenac Put Žeževice
izvadak zdenac Put Žeževice
javni zdenac Put Žeževice

— Javni zdenac Tovo
izvadak Tovo
javni zdenac Tovo

— Javni zdenac Vlasaća
izvadak zdenac Vlasača
javni zdenac Vlasača

 

– Kulturna dobra
kulturna dobra Općine Šestanovac

— Ploča s planom naselja
izvadak ploča s planom naselja
ploča s planom naselja

 

– Spomenici kulture

— Spomen kosturnica Čikeši
izvadak 2 spomen kosturnica Čikeši
izvadak spomen kosturnica Čikeši
spomen kosturnica Čikeši

— Spomen kosturnica palim borcima – Grabovac
izvadak spomen kosturnica Grabovac
spomen kosturnica palim borcima Grabovac

— Spomen obilježje palim borcima Privija – Žeževica
izvadak spomen obilježje Privija
spomen obilježje palim borcima

 

– Tržnica Šestanovac
tržnica centar Šestanovca