Komunalni red

Odluka o komunalnom redu

U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Općine Šestanovac, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Preuzimanja:
Odluka o komunalnom redu