Aktualni projekti

Izgradnja vodoopskrbne mreže Općine Šestanovac
Sanacija nekategoriziranih cesta
Dječji vrtić
Izrada projektne dokumentacije UPU Gospodarska zona Šestanovac-Zapad
Športska dvorana
Uređenje parkirališta u središtu Šestanovca
Postavljanje putokaza
Tematski put
Očevidnici groblja Općine Šestanovac