Kontakt

Općina Šestanovac

Adresa:
Dr. Franje Tuđmana 75
HR-21250 Šestanovac
E-mail: info@opcina-sestanovac.hr

Telefon: 021 721 006

Radno vrijeme sa strankama od ponedjeljka do petka  08:00 – 11:00 

https://www.opcina-sestanovac.hr