Vizija

Vizija budućnosti Šestanovca vodi se kroz nekoliko razvojnih ideja.
Primjerice, Šestanovac je sredina razvijenog malog poduzetništva temeljenog na seoskom turizmu, ekološkoj poljoprivredi te kulturnom turizmu.
Ono je povijesno raskrižje putova smješteno između Parka prirode Biokova i kanjona Cetine, sa selima prepoznatljive dalmatinske arhitekture koja pruža idealno odredište za boravak u tišini i čistoći netaknute prirode.
Predstavlja mjesto povratka mladih obitelji s ugodnim uvjetima života i mogućnošću zaposlenja svih članova obitelji.
Da bi se te vizije ostvarile općina Šestanovac ima i ciljeve poput podizanja ekološke svijesti stanovništva i očuvanje tradicionalne arhitekture edukacijom stanovništva i očuvanjem i zaštitom okoliša, te očuvanjem tradicionalnih vrijednosti.
Drugi cilj je priprema i izgradnja poslovne i društvene infrastrukture.
Treći cilj je očuvanje poljoprivredne proizvodnje kao podrška razvoju agro, seoskog i rekreacijskog turizma i to poticanjem poljoprivredne proizvodnje te poticanjem razvoja turizma.