Općinsko vijeće

Općinski izbori 2021. godine

1. Hrvoje Balić, HDZ – predsjednik Općinskog vijeća
2. Nediljko Merčep, HSP
3. Pave Čikeš, HSP
4. Miroslav Ivandić, HSP
5. Tonči Mandušić, HSP
6. Vladimir Milinović, HDZ
7. Frane Baraban, Domovinski pokret
8. Ante Ribičić, Domovinski pokret
9. Mate Nejašmić, nezavisni vijećnik


Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Šestanovac

Nediljko Merčep HSP

Vijećnici Općinskog Vijeća Općine Šestanovac

Nediljko Merčep HSP
Mijo Kovačević HSP
Ivan Birčić HSP
Marijan Pejković HSP
Joško Pejković HČSP
Petar Bijuković HDZ
Milan Čorić HDZ
Suzana Šarić HDZ
Ivan Nejašmić HDZ
Josip Ribičić Nezavisna lista

Godišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Pave Čikeša od 01.01.do 31.12.2018. može se vidjeti [OVDJE]

Godišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Ante Tavrića od 01.01.do 31.12.2018. može se vidjeti [OVDJE].

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Pave Čikeša od 01.01.do 30.06.2018. može se vidjeti [OVDJE].

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Ante Tavrića od 01.01.do 30.06.2018. može se vidjeti [OVDJE].

Godišnje izvješće o primljenim donacijama članova predstavničkog tijela Općine Šestanovac s liste grupe birača Ante Tavrića za razdoblje od 08.06. do 31.12.2017.godine može se vidjeti [OVDJE].

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama članova predstavničkog tijela Općine Šestanovacs liste grupe birača Pave Čikeša za razdoblje od 08.06. do 30.06.2017.godine može se vidjeti
[OVDJE].

Godišnje izvješće o primljenim donacijama članova predstavničkog tijela Općine Šestanovac s liste grupe birača Pave Čikeša za razdoblje od 08.06. do 31.12.2017.godine može se vidjeti
[OVDJE]