Zemljopisni položaj

Općina Šestanovac zaprema površinu od 85 km2 u kojoj živi 3000 stanovnika sa gustoćom od oko 34 stanovnika/ km2. Područje općine Šestanovac obuhvaća naselje Šestanovac – administrativno središte, te sela Kreševo, Katuni, Žeževica i Grabovac.
Zemljopisno se nalazi u srednjoj Dalmaciji (južni dio Republike Hrvatske) i dio je splitsko – dalmatinske županije.
Reljef ovog područja karakterizira pojas plodnih polja (krške udoline) na lijevoj obali rijeke Cetine i usporednog krševitog grebena i zaravni, a omeđeno je brdom Vitrenik na sjeveru, brdom Sidača na istoku, planinom Biokovo na jugoistoku, veličanstvenim kanjonom rijeke Cetine na jugu i brdom Kreševnica na sjeverozapadu.
Općina Šestanovac je samo 5km zračne linije udaljena od mora pa je klima mediteranska. Ljeta su topla i suha, a umjerene i vlažne zime ponekad iznenadi bijela pahuljica koja se rijetko zadrži na tlu.
Priroda i biljni svijet cijelog šestanovačkog područja između Biokova, Cetine, Sidače i Vitrenika oduvijek su bili od naročite ljepote i privlačnosti. Čist zrak, netaknuta priroda, bujna vegetacija i fauna neprocjenjivo su bogatstvo Šestanovca.