Aktualnosti

 • Poziv na 7. sjednicu Općinskog Vijeća 5. rujna 2014.

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠESTANOVAC OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 021-01/14-01/06 Urbroj: 2155/03-14-01-1 Šestanovac, 18.08.2014 Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam 7.SJEDNICU OPĆINSKOG…

 • Poziv na 6. sjednicu Općinskog Vijeća 11. srpnja 2014.

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠESTANOVAC OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 021-01/14-01/05 Urbroj: 2155/03-14-01-1 Šestanovac, 24.06.2014 Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam 6. SJEDNICU…

 • Nastavak izgradnje dječjeg vrtića u Šestanovcu

  Dana 10.lipnja 2014 godine načelnik Općine Šestanovac Pave Čikeš potpisao je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o sufinaciranju projekta nastavka izgradnje dječjeg vrtića u naselju Šestanovac. Ministarstvo…

 • Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća 2. svibnja 2014.

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠESTANOVAC OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 021-01/14-01/04 Urbroj: 2155/03-14-01-1 Šestanovac, 15.travnja 2014 Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam 5.…

 • POZIV ZA ISKAZ INTERESA

  OPĆINA ŠESTANOVAC Šestanovac, 14. 04. 2014. POZIV ZA ISKAZ INTERESA Pozivaju se svi zainteresirani mještani sa područja Općine Šestanovac koji žele koristiti usluge pomoći u kući za starije i nemoćne…

 • OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ŠESTANOVAC ZA 2013 9.401.575,00 – VIŠAK PRIHODA 790.591,00

  Nastavak započetih projekata u 2014. godini. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01. – 31.12.2013.