Prijedlog općinskog proračuna za 2023. godinu. Posebni dio proračuna s projekcijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama  objavljujemo prijedlog Proračuna općine Šestanovac u svrhu savjetovanja sa javnošću

Prijedlog općinskog proračuna za 2023. godinu. Posebni dio proračuna s projekcijama