Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice
Općina Šestanovac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Šestanovac koje se nalazi na adresi https://www.opcina-sestanovac.hr
Općina Šestanovac je ulaže značajne resurse kako bi osigurala da je njena trenutna mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena tako da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.
Pristupačnost na mrežnoj stranici www.opcina-sestanovac.hr potpomognuta je programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta na način da je dodan widget koji omogućava mrežnom mjestu www.opcina-sestanovac.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).
Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.opcina-sestanovac.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem lijevom kutu stranice.

Stupanj usklađenosti
Mrežna stranica opcina-sestanovac.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj mrežne stranice www.opcina-sestanovac.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

  • horizontalni izbornik treba prilagoditi TAB tipci
  • odnos boja poveznica i podloge na izbornicima otežava čitanje
  • slike nemaju pridružen prikladni opis
  • zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • neke datoteke nisu dostupne u strojno čitljivom obliku
  • na pojedinim stranicama pojavljuju se programske greške
  • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
  • poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologijui

Podizanje razine pristupačnosti
Općina Šestanovac ulaže konstantan napor da bi poboljšala dostupnosti svojih www stranica kako bi osobe s određenim stupnjem invaliditeta mogle koristiti ove web stranice nesmetano na način da ćemo implementirati preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i podignuti je na najveću moguću razinu a sve u skladu sa Zakonom o prostupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Za bilo kakvu pomoć ili problem što se tiče naše mrežne stranice možete nam prijaviti problem s pristupačnošću telefonom na 021 721 006 ili E-mailom na info@opcina-sestanovac.hr

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.