Proračun Općine Šestanovac za 2020. godinu.

Proračun Općine Šestanovac za 2020. godinu može se pogledati [  OVDJE  ]

Rebalans se može pogledati  [  OVDJE  ]