PR-prijava potrebe za radnikom kom.referent

PR-prijava potrebe za radnikom kom.referent može se vidjeti [OVDJE].