Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Državni zavod za statistiku od 13. 9. 2021. provodi Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Samopopisivanje: 13. – 26. 9. 2021. / terensko popisivanje: 27. 9. – 17. 10. 2021.

Detaljnije informacije o Popisu 2021. dostupne su na mrežnoj stranici >>https://popis2021.hr/.<<