Osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prijava potrebe za radnikom, komunalnim referentom, može se vidjeti [OVDJE]