Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Na Sjednici Općinskog Vijeća Općine Šestanovac koja se je održala 26.01.2018. godine donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Može se pogledajti [OVDJE].