Obavijest

OPĆINA ŠESTANOVAC
Šestanovac, 29. 08. 2016.

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI RODITELJI UČENIKA, SA PODRUČJA OPĆINE ŠESTANOVAC, KOJI POHAĐAJU OŠ “DR. FRA KARLO BALIĆ”, DA JE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠESTANOVAC NA SVOJOJ 22. SJEDNICI ODRŽANOJ DANA 26. 08. 2016. GODINE DONIJELO ODLUKU O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI SVAKOM UČENIKU, ZA NABAVKU UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA U IZNOSU OD 1.000,00 KUNA SVAKOM UČENIKU.

ZA REALIZACIJU OVE POMOĆI POTREBNO JE DA RODITELJI UČENIKA DOSTAVE:

1.   PRESLIK BANKOVNE KARTICE SA BROJEM ŽIRO RAČUNA NA KOJI ĆE SE VRŠITI ISPLATA

2.   PRESLIK OSOBNIH ISKAZNICA OBA RODITELJA(STARATELJA) KAO DOKAZ DA ISTI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

PAVE ČIKEŠ