OBAVIJEST O UPLATI ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE ŠESTANOVAC

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (NN 11/2018), glava VII. Ostali prihodi za javne potrebe, točka 1. Prihodi turističkih zajednica, podtočka 1.4. Upisivanje podataka u polje “poziv na broj primatelja”, propisano je da obveznici uplate članarine turističkim zajednicama na nalozima za plaćanje u polje “model” upisuju broj modela “HR67”, a u polje “poziv na broj primatelja” kao prvi podatak upisuju OIB, podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani.