JAVNI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC U 2020. GODINI

Javni poziv za prijavu kandidata za zaposlenje u javnim radovima u PROGRAMU AKTIVACIJA NEZAPOSELNIH OSOBA NA POSLOVIMA-KOMUNALNI POSLOVI ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC može se pogledati [OVDJE].