Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Šestanovac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 350-01/14-01/30
Ur.broj: 2155/03-14-03-01

Šestanovac, 29.09.2014.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12,55/12 i 80/13) Općina Šestanovac
OBJAVLJUJE
JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Šestanovac

1. Načelnik Općine Šestanovac utvrdio je, sukladno članku 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Šestanovac za javnu raspravu Klasa:350-01/14-01/29, Ur.broj:2155/03-14-02-01 od 29.09.2014. godine.

2. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Šestanovac sadrži tekstualni, grafički dio i sažetak za javnost.

3. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Šestanovac trajat će od 20.10. do 04.11.2014. godine, a javno izlaganje će se održati 24.10.2014. godine u (petak) 10:00 sati u prostorijama općine Šestanovac.

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Šestanovac mogu se dostaviti do dana isteka javnog uvida na adresu: Općina Šestanovac, Jedinstveni upravni odjel, Dr. Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac.

5. Ako u navedenom roku nadležna tijela ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.

6. Građani i udruge mogu upisati prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Šestanovac.

7. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.