Bankarske usluge u poštanskom uredu u Šestanovcu

Hrvatska pošta je u poštanskom uredu u Šestanovcu proširila svoje usluge i za poslovne subjekte.
Detaljan dopis može se vidjeti klikom na sliku ispod.