Posljednji oproštaj Općine Šestanovac od svog počasnog građanina

TOMISLAV MERČEP

1952.- 2020.