• Stara mlinica.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • skola.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Šestanovac
Nediljko Merčep HSP

Vijećnici Općinskog Vijeća Općine Šestanovac

Miroslav Ivandić HSP
Mijo Kovačević HSP
Ivan Birčić HSP
Marijan Pejković HSP
Joško Pejković HČSP
Petar Bijuković HDZ
Milan Čorić HDZ
Suzana Šarić HDZ
Ivan Nejašmić HDZ
Josip Ribičić Nezavisna lista

 

 

Godišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Pave Čikeša od 01.01.do 31.12.2018. može se vidjeti [OVDJE]

Godišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Ante Tavrića od 01.01.do 31.12.2018. može se vidjeti [OVDJE]

 

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Pave Čikeša od 01.01.do 30.06.2018. može se vidjeti [OVDJE]

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama liste grupe birača Ante Tavrića od 01.01.do 30.06.2018. može se vidjeti [OVDJE]

 

Godišnje izvješće o primljenim donacijama članova predstavničkog tijela Općine Šestanovac s liste grupe birača Ante Tavrića za razdoblje od 08.06. do 31.12.2017.godine može se vidjeti [OVDJE].

 

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama članova predstavničkog tijela Općine Šestanovacs liste grupe birača Pave Čikeša za razdoblje od 08.06. do 30.06.2017.godine može se vidjeti
[OVDJE]

 

 

Godišnje izvješće o primljenim donacijama članova predstavničkog tijela Općine Šestanovac s liste grupe birača Pave Čikeša za razdoblje od 08.06. do 31.12.2017.godine može se vidjeti
[OVDJE]