Staza: Babići - Nejasmići - kanjon - Marušići - Gola Glavica - Crkva UBDM - Križni Put

Preuzmi mapu (Google Earth)
Pogledaj mapu (Google Maps)

 

Staza: Crkva UBDM - Vilića Draga - Vilići - Urličići - Gornji Rubići - Katuni - Gornji Balići - Plandišće - Rubići - Katuni - Brdo - Donji Balići - Crkva UBDM

Preuzmi mapu (Google Earth)
Pogledaj mapu (Google Maps)

 

Staza: Gornji Balići - Juričići - Smilovići - Katuni Brdo

Preuzmi mapu (Google Earth)
Pogledaj mapu (Google Maps)
 

Staza: UBDM - Vilića Draga - Gornji Rubići - Urličići - Vilići - Vlake - Mandušića Kula - Mandušići - UBDM

Preuzmi mapu (Google Earth)
Pogledaj mapu (Google Maps)
 

Staza: odvojak - Rimski Put

Preuzmi mapu (Google Earth)
Pogledaj mapu (Google Maps)