• Izgradnja vodoopskrbne mreže Općine Šestanovac
  • Sanacija nekategoriziranih cesta
  • Dječji vrtić
  • Izrada projektne dokumentacije UPU Gospodarska zona Šestanovac-Zapad
  • Športska dvorana
  • Uređenje parkirališta u središtu Šestanovca
  • Postavljanje putokaza
  • Tematski put
  • Očevidnici groblja Općine Šestanovac