U smislu odredbe čl.13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11), kao odgovorna osoba naručitelja – Općine Šestanovac,

IZJAVLJUJEM

da ne postoje gospodarski subjekti u kojima obavljam upravljačke poslove ili sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta sa više od 0,5%.
Sukladno navedenom, ne postoje gospodarski subjekti s kojima se ne bi smio sklapati ugovor o javnoj nabavi u smislu čl.13.st.3. Zakona o javnoj nabavi.

Ova izjava objavit će se na internet stranici Općine Šestanovac.

Općinski načelnik
Pave Čikeš
 

2017.

 

28.03.2017. - Poziv na dostavu ponuda za  građevinsko-zanatske radove na mrtvačnici Katuni -Prpuša

 

22.03.2017. - Poziv na osposobljavanje za vatrogasca

 

24.02.2017. - Financijski izvještaji liste grupe birača-nositelj Josip Maslov 

 

22.02.2017. - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu

22.02.2017. - Odluka u svezi zahtjeva Nediljka Družića za stambeno zbrinjavanje

22.02.2017. - Odluka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „GRAĐENJE SPLIT“d.o.o

22.02.2017. - Odluka u svezi isplate Matei Burazin

22.02.2017. - Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna općine Šestanovac za 2016.

22.02.2017. - Odluka u svezi plate tvrtki Micro Projekt d.o.o.

22.02.2017. - Odluka u svezi izmjene Odluke općinskog vijeća Općine Šestanovac KLASA:021-01/16-02/17 urbroj:21545/03-16-01-11 Od 02.12.2016 godine

22.02.2017. -  Odluka u svezi odgovora „ Rubića“na ponuđenu otkupnu cijenu Općine Šestanovac za kupnju čestice zem.4/2 k.o. Katuni

22.02.2017. - Odluka u svezi plaćanja privremene situacije tvrtke „Katić Cat“ d.o.o

22.02.2017. - Odluka u svezi Programa potpore Poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području općine Šestanovac (2017-2020 godine)

22.02.2017. - Odluka o izboru ponuđača Obrt „TROGRLIĆ“ za obavljanje knjigovodstvenih usluga

22.02.2017. - Zapisnik sa nastavka 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 02.12.2016. godine

22.02.2017. - Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Šestanovac održane 30.12.2016. godine

 

 

14.02.2017. - Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac14.02.2017. - 

14.02.2017. - Poziv za dostavljanje ponuda za redovito održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac predviđeno Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

14.02.2017. - Prikupljanje ponuda pozivom za održavanje javne rasvjete na području Općine Šestanovac za 2017.godinu

 

10.02.2017. - Podmjera 6.3

10.02.2017. - Osnovne informacije o podmjeri 6.3

10.02.2017. - Raspored održavanja radionica za podmjeru 6.3

 

25.01.2017. - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu 

25.01.2017. - Obavijest o povećanju osnovice službenika i namještenika

25.01.2017. - Rebalans (II) plan razvojnih promjena 2016. godine

25.01.2017. - Rebalans - posebni dio proračuna 2016

25.01.2017. - Opći dio proračuna 2016 - rebalans

 

13.01.2017. - Plan javne nabave za 2017. godinu
 

10.01.2017. - Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

10.01.2017. - Obrazac za lokaciju i količinu azbesta

 

2016

30.12.2016. - Analiza sustava ZIS--a i plan za 2017. godinu

30.12.2016. - Operativni program mjera za 2016. i 2017. godinu

30.12.2016. - Operativni program

30.12.2016. - Smjernice za razvoj sustava ZIS-a za razfoblje 2016.-2019.

30.12.2016. - Kopija Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2015. godini Općina Šestanovac

 

23.12.2016. - Odluka o verifikaciji Zapisnika sa 23. skednice OV od 02.12.2016.

23.12.2016. - Zapisnik sa 24. Sjednice OV od 25.11.2016. (prvi dio)

23.12.2016. - Zapisnik sa 24. Sjednice OV od 25.11.2016. (drugi dio)

23.12.2016. - Operativni program

23.12.2016. - Odluka o produljenju roka primjene„Programa ukupnog razvoja-Strategije razvoja općine Šestanovac"

23.12.2016. - Odluka o analizi sustava zaštite i spašavanja za organizaciju sustava zaštite okoliša

23.12.2016. - Odluka o etažiranju TANG-a

23.12.2016. - Odluka o Etičnoj banci

23.12.2016. - Odluka o članu povjerenstva - Katica Juričić

23.12.2016. - Odluka o plaćanju akontacije  situacija Akropolis

23.12.2016. - Odluka o plaćanju računa Elos

23.12.2016. - Odluka o plaćanju računa Madunić Bus

23.12.2016. - Odluka o plaćanju računa - Micro Projekt

23.12.2016. - Odluka o podjeli imovine između Općina

23.12.2016. - Odluka o smjernicama za oraganizaciju sustava zaštite okoliša

23.12.2016. - Odluka SRP Općine Šestanovac - OV

23.12.2016. - Odluka - cesta Mandušića ulica

23.12.2016. - Odluka - cesta Vlasača - Orje

 

 

28.11.2016. - Prijedlog strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac u periodu 2015.-2020. god.

28.11.2016. - Javni poziv za društvene djelatnosti Općine Šestanova u 2017. godini
28.11.2016. - Akcijski plan energetske učinkovitosti Općine Šestanovac

 

25.11.2016. - Zapisnik sa 23. sjednice OV

 

18.11.2016. - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

18.11.2016. - Program javnih potreba u kulturi i zaštite prirodne baštine Općine Šestanovac za 2017. godinu
18.11.2016. - Program javnih potreba u športu Općine Šestanovac u 2017. godini
18.11.2016. - Program mjera obvezatne preventive dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na područjuOopćine Šestanovac u 2017. godini
18.11.2016. - Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
18.11.2016. - Rebalans 2016. - posebni dio proračuna
18.11.2016. - Opći dio proračuna za 2016. - rebalans - prihodi
18.11.2016. - Opći dio proračuna za 2017. - prihodi - prijedlog
18.11.2016. - Prijedlog proračuna za 2017. - posebni dio proračuna
 

14.11.2016. - Zapisnik sa 22. Sjednice Općinskog Vijeća
14.11.2016. - Odluka o verifikaciji zapisnika sa 22.sjednice općinskog vijeća
.1411.2016. - Odluka o davanju Potvrde po zahtjevu Mije Babaje,Grabovac Centar 75
14.11.2016. - Odluka o zahtjevu Družić Nediljka za rješenje stambenog pitanja
14.11.2016. - Odluka o imenovanju člana komisije za štete
14.11.2016. - Odluka u svezi imenovanja kulturno-sportskog vijeća Općine Šestanovac
14.11.2016. - Odluka o isplati transfera “Peovici” d.o.o
14.11.2016. - Odluka o izmjeni Odluke KLASA:021-01/10-01/55 URBROJ:2155/03-10-01 od 07.09.2010 o isplati pomoći obitelji Dubravke Ivandić
14.11.2016. - Odluka u svezi zahtjeva za priključivanje na Sekundarnu vodovodnu mrežu na Području općine Šestanovac
1411.2016. - Odluka o raskidu Ugovora sa dječjim vrtićem “Vrtuljak” u Zadvarju
1411.2016. - Odluka u svezi dopisa Grada Omiša I obračuna naknade za vođenje obročnog otkupa stanova u nekadašnjem državnom vlasništvu
1411.2016. - Odluka o odobrenju sufinanciranja angažiranja asistenta mlt.Ivanu Višiću Polazniku dječjeg vrtića “Vrtuljak”-10-satni program
14.11.2016. - Odluka u svezi obračuna vodne naknade na području Općine Šestanovac
 

 

04.11.2016. - Poziv na imenovanje radnih skupina za izradu strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac Za razdoblje 2015, do 2020. godine
06.10.2016. - :Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac

20.09.2016. - Poziv na dostavu ponuda za  građevinsko-zanatske radove na mrtvačnici Žeževica-Orje

24.08.2016. - Poziv na dostavu ponuda za građevinsko-sanacijske radove na zidovima lađe stare crkve BDM u Katunima

22.07.2016. - Odluka o sklapanju ugovora o zastupanju sa odvjetničkim uredom Josip – Saša Banić

22.07.2016. - Odluka o sufinanciranju rada Dječjeg vrtića Šestanovac
22.07.2016. - Odluka o prijedlogu za zaključenje izvansudske nagodbe između Općine Šestanovac i Holdinga „Splićanka“ Split
22.07.2016. - Odluka o verifikaciji zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
22.07.2016. - Odluka o davanju Potvrde po zahtjevu Slavka Dundića ,Grabovac,Vukići 3
22.07.2016. -  Zapisnik sa 20. Sjednice Općinskog Vijeća

13.07.2016. - Nezavisna lista Josipa Maslova - Obavijest o donacijama za period 01.01.2016.-30.06.2016.

01.07.2016. - Odluka 20. Sjednice OV - Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice
01.07.2016. - Odluka 20. Sjednice OV - Ugovor o zastupanju Katja Jajaš
01.07.2016. - Odluka 20. Sjednice OV - dječji vrtić, sufinanaciranje ispravljeno od Načelnika
01.07.2016. - Odluka 19. Sjednice OV - raskid ugovora sa dječjim vrtićem
01.07.2016. - Odluka 19. Sjednice OV o visini sufinanciranja roditelja
01.07.2016. - Odluka 19. Sjednice OV o zaključivanju sporazuma za sufinanciranje dječjeg vrtića
01.07.2016. - Odluka 19. Sjednice OV o visini naknade roditeljima za dječji vrtić
01.07.2016. - Odluka 19. Sjednice OV o plaćanju računa Mateji Burazin
01.07.2016. - Odluka 19. Sjednice OV o izboru najpovoljnije ponude za ječji vrtić
28.06.2016. - Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog Vijeća
08.06.2016. - Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog Vijeća

25.05.2016. - Javni poziv za organiziranje rada dječjeg vrtića na području Općine Šestanovac

09.05.2016. Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac
09.05.2016. Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šestanovac

- 05.05.2016. Odluke Općinskog Vijeća od 29.04.2016.

Odluka o davanju imena dječjem vrtiću u Općini Šestanovac
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Šestanovac za 2015.god
Odluka o odgodi građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
Odluka o plaćanju privremene situacije broj:11/1/2016 Buljan Kamen d.o.o
Odluka oizdavanju rješenja o legalizaciji izvedenog stanja Bolčić Branimiru
Odluka o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Šestanovac za 2015. godinu
Odluka o zahtjevu Željka Popovića za odgodu građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
Odluka u svezi plaćanja računa tvrtki Fotius d.o.o.
Odluka u svezi dopisa Splićanka Obuća d.o.o
Odluka o verifikaciji zapisnika sa 17.sjednice vijeća

 

09.03.2016. PR-prijava potrebe za radnikom administrativni referent 2016.

03.03.2016. Obavijest kandidatima za zapošljavanje - provjera znanja

22.02.2016. Registar Ugovora o javnoj nabavi 2015 

22.02.2016. Registar Ugovora o javnoj nabavi 2015 - mala nabava
22.02.2016. Registar Ugovora o javnoj nabavi 2015 - ostali Ugovori
22.02.2016. Spisak donacija u 2015. godini 19.02.2016. Godišnji financijski izvještaj liste grupe birača 15.02.2016. Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
02.02.2016. Funkcioniranje Općine Šestanovac
29.01.2016. Plan prijema u službu za 2016. godinu
29.01.2016. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu JUO-a Općine Šestanovac
26.01.2016. Prijedlog za reguliranje odnosa između potpisnika Sporazuma SG-SDŽ 9/95 - prijedlog za sastanak

21.01.2016. Plan prijema u službu za 2016. godinu

 

 

2015.

Poziv za dostavu ponuda za opremanje dječjeg vrtića u Šestanovcu.
06.10.2015. Vodooposkrbni sustav općine Šestanovac

21.09.2015. Prijavnica za javni poziv za društvene djelatnosti Općine Šestanovac za 2016. goodinu

29.08.2015. Odluka Općinskog vijeća od 28.08.2015.

16.07.2015. Poziv na dostavu ponuda za građevinsko-sanacijske radove na apsidi stare crkve BDM u Katunima II. Faza

13.07.2015. Nezavisna lista Josip Maslov-polugodišnje izvješće 2015

06.06.2015. Odluka Općinskog Vijeća od 05.06.2015.

13.04.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Strateškog razvojnog programa 2015 -2020.

02.04.2015. Poziv na razgovor kandidatima u postupku izbora za osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima administrativni referent

25.03.2015. Plan javne nabave za 2014. godinu

11.04.2015. Natječaj za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

28.03.2015. Zapisnik s 11. sjednice Općinskog Vijeća

07.03.2015. Odluka Općinskog Vijeća od 06.03.2015.

 

04.03.2015. Odluka o usvajanju Plana javne nabave za 2015. godinu

03.03.2015. Bilješke uz financijske izvještaje 2014.

03.03.2015. Obrazac IZJS - SESTANOVAC 31.12.14.

03.03.2015. Tablice uz obvezne biljeske -SESTANOVAC 31.12.2014.
03.03.2015. Izvještaj jedinice lokalne samouprave o vlasničkim udjelima / neto imovini 2014.

03.03.2015. Izvještaji proračuna za 2014.

26.02.2015. Godišnje financijsko izvješće vijelnika

26.02.2015. Registar ugovora javne nabave 2014.
 

 

2014.

04.09.2014. poziv za dostavu ponuda

16.07.2014. Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja - Josip Maslov

16.07.2014. Obavijest o primljenim donacijama - Josip Maslov i Josip Ribičić

10.07.2014. Poziv na dostavu ponuda za ustupanje radova na sanaciji kolnika nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac

19.05.2014. Odluka o socijalnoj skrbi

  06.02.2014. Tablica za sklopljene Ugovore

 

2013.

  08.03.2013. Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

  18.02.2013. Plan javne nabave Općine Šestanovac za 2013. godinu