Obavještavaju se svi mještani i poslovni partneri  da je Općina ŠESTANOVAC  promijenila broj žiro računa i poslovnu banku.

Od dana 02.01.2018. godine  Općina Šestanovac  posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom, a  novi broj žiro računa Općine ŠESTANOVAC glasi: HR8423900011844300002

Sva plaćanja (komunalna naknada i naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, porez  na kuće za odmor, porez na tvrtku i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR1023300031844300002), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR8423900011844300002.

Opširnije...

Poziva se stanovništvo Općine Šestanovac koje je imalo štete od požara da se popuni obrazac u prilogu i dostavi u Općinu svakog dana od 7-15 sati. Rok je 8 dana od dana objave,  odnosno do 28.07.2017.Obrazac se može preuzeti  [OVDJE]

Postupak prijave štete od elementarne nepogode [OVDJE]